Spradzienbistama zona ir

Ņemot vērā neseno faktu, ka Eiropas Savienības reģionos tika piemēroti jauni drošības noteikumi, tika nolemts saskaņot noteikumus. Ir ieviestas ATEX prasības, kas attiecas uz potenciāli sprādzienbīstamas vides un ierīču veiksmīgu darbību pašreizējos laukos. Šo modifikāciju beigas ir maksimālais riska samazinājums vai tā pilnīga likvidēšana, kas liek iedarboties uz virsmām, kurās var tikt apdraudēta sprādziena risks, t.i., EX zonās.

EX prasības, jo īpaši direktīva, nosaka prasības, kas jāievēro konkrētam produktam, jo ​​tas ir paredzēts lietošanai potenciāli sprādzienbīstamās zonās. Metodes galvenais mērķis ir saskaņot instrumentu un aizsardzības stilu atbilstības procedūras pēdējās zonās ar sprādziena risku un garantēt to brīvu plūsmu Eiropas Savienības laukumā.Šis noteikums attiecas uz visām elektriskajām un neelektriskajām iekārtām un aizsardzības sistēmām, kuras tiks izmantotas sprādzienbīstamās zonās. ATEX prasības attiecas uz drošības, vadības un vadības ierīcēm, kas tiks novirzītas ārpus bīstamām zonām. Viņiem nav savas funkcijas, bet tie papildinās drošu to ierīču un aizsardzības sistēmu pastāvēšanu, kuras tur tiks izmantotas.Direktīva definē un demonstrē materiālu atbilstību ATEX prasībām. Produktiem, kas padara šīs vēlmes, t.i., normas, kas saskaņotas ar šo principu, jāatbilst arī tās pamatprasībām. Vērtību izmantošana nav obligāta nepieciešamība, tikai pati atbilstības procedūra. Tas ir jautājums par principa ievērošanu, ko īsteno struktūra, kas darbojas Eiropas Komisijas paziņošanas platformā. Atkāpes var būt spēkā tikai trešās kategorijas elektroiekārtām un otrās un trešās kategorijas neelektriskām ierīcēm.Kad runa ir par šiem gadījumiem, mēs garantējam atbilstību, ka šodienas panākumos izsniedziet šīs ierīces ražotāju bez paziņotās institūcijas iesaistīšanās. Tomēr klausītāji tiek uzklausīti, un tāds pats ražotājs būs grūti sastopams, lai iekļūtu tirgū sava produkta tirgū.Ja tas ir nepieciešams pamatprasībām, tie ir elektrisko un neelektrisko iekārtu sertifikācija, pašsertifikācija, prasības attiecībā uz lietu pozīcijām un uzdevums Eiropas Savienībā obligātās un apzinīgās tehnoloģijās.