Oglu puteklu spradzienbistamiba

ATEX direktīva (Atmosphères Explosibles, kas pazīstama arī kā Direktīva 94/9 / EK, ir Eiropas Savienības tiesību akti, kas nosaka pamatprasības produktiem, kas paredzēti lietošanai sprādzienbīstamā vidē. Metāna un ogļu putekļu sprādzienbīstamība ir lielākā daļa mašīnu un darbarīku, kas ņemti akmeņogļu raktuvēs, un ATEX direktīva attiecas uz instrumentiem un aizsardzības sistēmām, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamās vietās. Līdz pēdējiem drošības noteikumiem vienā Eiropas Savienības valstī bija atšķirīgi noteikumi, kas bija liels šķērslis preču apmaiņas brīvībai starp dalībvalstīm.No šī faktora tika izveidota vienota ATEX direktīva, kas apvienoja spēkā esošos noteikumus un noteikti veicināja produktu apriti Eiropas grupā. Īstenojot Romas Līguma 100.a panta noteikumus, ATEX direktīvas svarīgākais punkts ir veltīt brīvu preču plūsmu, kas nodrošina augstu sprādzienbīstamības līmeni. Attiecībā uz ierīcēm, kas paredzētas sprādzienbīstamu teritoriju tuvumā, Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome 1994. gada 23. martā izdeva ATEX direktīvu 94/9 / EC, kas tika piešķirta tiesību aktā 2003. gada 1. jūlijā. Turklāt 1999. gada 16. decembrī tika pieņemta Direktīva 1999/92 / EK ATEX137 (pazīstama arī kā ATEX LIETOTĀJI, kas šajā sērijā attiecas uz minimālajām drošības prasībām pozīcijām fonā, ja pastāv sprādzienbīstamas vides risks. ATEX direktīva 94/9 / EK stājās spēkā līdz 2003. gada 1. jūlijam un aizstāja iepriekšējās direktīvas 76/117 / EEK un 79/196 / EEK.

CE marķējums (fr Conformité Européennesertifikācijas iestādes identifikācijas numursIzpildes simbolssprādziena grupaierīces kategorijaaizsardzības veidssprādzienbīstama apakšgrupatemperatūras klase

http://art-bike.pl/lvhealthymode/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Mēs iesakām Atex apmācību