18 gadus veca psihe

Gaisa piesārņojuma apstākļos ar vielām, kas rada eksplozijas briesmas, ir lietderīgi izmantot ierīces ar ATEX sertifikāciju un konstrukciju, kas projektētas un izpildītas saskaņā ar ATEX principu, kas darbojas ES valstīs.

Uzņēmējdarbībā putekļošanas apstākļos ar krāsas pulveriem, smalkām oglēm vai organiskas izcelsmes putekļiem (piemēram, koksni galvenokārt ir lietderīgi nodrošināt pietiekamu putekļošanu. Efektīva ATEX atputekļošana (atex putekļu izdalīšana veiksmīgi novērš lielāko daļu draudu, tomēr, lai pilnībā darbotos efektīvi, ir jāievieš pareizi rafinēti un, iespējams, efektīvi tehniskie, tehniskie un procedūras risinājumi. Kādi ir šie risinājumi?

ATEX atputekļošana darbāDarbībā ATEX atputekļošana (kopā ar Eiropas direktīvām ir vērsta uz:- vietējo izplūdes gāzu izmantošanu, kas jāatrodas netālu no avotiem, kas izdala potenciāli sprādzienbīstamu piesārņojumu, nosūcēji ir pašnesošie ieroči, rūpnieciskās tvaika nosūcēji vai speciālie rakeļi,- regulāra putekļu sūcēšana virsmām, kur ir putekļu puduri (piemēram, ap darbgaldiem, šim punktam jāizmanto rūpnieciskie putekļsūcēji,- labs darba instrumentu zemējums un vienīgā tīrīšanas iekārta, jo tā papildus var izraisīt elektrostatiskos lādiņus - zemējums novērš šo notikumu,- putekļu nosūkšanas kanālu pareiza uzbūve un pārklāšana pret eroziju,- ventilatoru, filtru un putekļu noņemšanas instrumentu izmantošana, kas izstrādāti saskaņā ar ATEX ieteikumiem un ir labi sertifikāti.Lai nodrošinātu iespējami pilnīgu aizsardzību pret eksploziju, ATEX atputekļošanas sistēmās jābūt modernizētām ar ugunsdzēšanas (uguns un / vai ugunsgrēka rīkojumiem pašās iekārtās.